Máy đóng gói khăn ướt hoàn toàn tự động CD-2000

Danh mục:

Quy trình làm việc của CD-2000 : cuộn nguyên liệu → rạch → gấp → làm ẩm → cắt → đống và đếm giấy lụa → vận chuyển giấy lụa để đóng gói → tạo ra sản phẩm. Tốc độ cao và vệ sinh trong quá trình sản xuất.

Thiết bị làm túi có thể điều chỉnh, Với thiết bị chèn góc, cảm biến mắt điện tự động, thiết bị in ấn ngày, thiết bị bít kín, thiết bị dán nhãn.

Tùy chọn: Có thể lựa chọn góc 90 ° hay 180 ° để vận chuyển tự động.

0989.091.945