Máy chia vải không dệt

Máy chia chuyên dùng chia vải không dệt, qui cách chia nhỏ nhất 5cm, khổ 1300mm.
Cấp cuộn: Nắn lệch
Trục khí nở.
Đường kính cuộn thu: 500 mm
Phanh li hợp từ.
Điều tốc biến tấn.

0989.091.945