Máy làm cốc nhựa hoàn toàn tự động

Sản phẩm áp dụng: loại máy này được dùng để sản xuất ra các loại cốc, hộp, bát nhựa. Ví dụ như cốc nước, cốc sữa, cốc kem, cốc dùng một lần, cốc mì ăn liền, hộp đựng đồ ăn nhanh, hộp thức ăn,…

Tham số kỹ thuật cơ bản:
Thong So 3

0989.091.945