Máy hút hình thành nhựa chân không tốc độ cao

Sản phẩm áp dụng:

Loại máy này chủ yếu được dùng để tạo ra các sản phẩm của nhựa PVC, PS, PET, PP, PSP,… máy hút chân không chế tạo ra nhiều loại sản phẩm.

Danh mục:

Các tham số kỹ thuật cơ bản:
Thong So 2

0989.091.945